Comic Sans là phông chữ được thiết kế để sử dụng làm truyện trẻ em, nhưng lại thường bị lạm dụng cho các mục đích khác nhau, kể cả trong những văn bản nghiêm túc nhất, như là thông báo.

Thử dùng phông chữ này để thiết kế logo xem sao?

Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh

Bình luận

  • TTCN (0)