Tác giả
Disktrix
Phiên bản
2.2
Trang chủ
disktrix.com
Giấy phép
Miễn phí, Thương mại
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Phần mềm chống phân mảnh đĩa rất tốt. Phiên bản 2.x hoàn toàn miễn phí. Hoặc tải bản dùng thử 3.x


Bình luận

  • TTCN (0)