Tác giả
Apple
Phiên bản
7.6.4
Trang chủ
www.apple.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows, OS X, Windows 2000/XP
Phần mềm chơi định dạng MOV của Apple.

Bình luận

  • TTCN (0)