Tác giả
Michael Casadevall
Phiên bản
0.2
Trang chủ
https:
Giấy phép
Tự do
HĐH
Windows 2000/XP, Windows
Chép đĩa cài đặt Ubuntu lên thẻ nhớ USB.

Bình luận

  • TTCN (0)