Bài viết về đối thoại trực tiếp

Bài viết về đối thoại trực tiếp

Chủ tịch Google: Hãy tắt máy tính và nhìn vào mắt người yêu!

21/5/2012 Eric Schimidt – Chủ tịch Google khuyên các sinh viên đại học Boston rời mắt “khỏi màn hình máy tính và nhìn vào mắt người mình yêu thương”.

19/7 trên VTC2: Đối thoại trực tiếp về quản lý game online

16/7/2009 Vẫn lại là câu chuyện của quản lý. Quản lý như thế nào để đảm bảo được tính chất lành mạnh của game online, một sản phẩm kinh doanh vốn là hợp pháp và là một loại hình hoạt động giải trí được thừa nhận rộng rãi khắp nơi trên ...
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: