Android 9.0 beta có mặt trên Nokia 6.1 Plus

Người dùng Nokia 6.1 Plus hiện tại đã có thể đăng kí tải về thử nghiệm phiên bản Android 9.0 beta, trước khi phiên bản ổn định của nó được phát hành trong tương lai không xa.