Đuổi muỗi bằng… iPhone 7

Đuổi muỗi bằng điện thoại di động, nghe có vẻ bất hợp lí nhưng thực tế đây là ứng dụng có thật, hoàn toàn mới mà Apple trang bị cho iPhone 7.