Bí mật xung quanh Top 100 của Apple

Tháng 10/2010, Steve Jobs gửi cho Phó chủ tịch phụ trách marketing của Apple một email với tiêu đề "Top 100 - A". Nội dung thư là lịch trình cho cuộc họp tối mật giữa những người nằm trong Top 100, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2011.