Người ngoài hành tinh nắm bí mật giao phối của muôn loài?

Trên Trái đất, hoạt động giao phối là thiết yếu cho sự sống sót của nhiều dạng sống. Tuy nhiên, ở nơi khác trong vũ trụ, hoạt động đó có thể không tồn tại và việc tìm thấy người ngoài hành tinh sẽ giải đáp được một trong những bí mật lớn nhất về sự sống.

Bí mật xung quanh Top 100 của Apple

Tháng 10/2010, Steve Jobs gửi cho Phó chủ tịch phụ trách marketing của Apple một email với tiêu đề "Top 100 - A". Nội dung thư là lịch trình cho cuộc họp tối mật giữa những người nằm trong Top 100, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2011.

Dùng Google Earth để tìm mỏ vàng khủng

Jeff Harris và Brendan Elliott-hai nhà thám hiểm người Australia, sử dụng Google Earth và nhật kí của một người tìm vàng, để tìm kiếm một vỉa vàng...