Đằng sau ý định mua lại BlackBerry của Samsung

Samsung vừa ngỏ ý mua lại BlackBerry thì đã bị từ chối. Ý định của Samsung là gì? Dễ nhận thấy là tham vọng của công ty Hàn Quốc tiến sâu hơn vào thị trường di động dành cho doanh nghiệp.

Trợ lí ảo Siri sẽ có mặt cho máy Mac?

Một hồ sơ bằng sáng chế hoàn chỉnh mới vừa được Apple đệ trình mô tả chi tiết khả năng thực hiện những hệ thống lệnh cao cấp và thậm chí hoạt động giống như một "bàn tay thứ ba" cho người dùng Mac.