Chùm ảnh về BlackBerry 9700 (Onyx)

Dưới đây là một số hình ảnh mới của BlackBerry 9700 (Onyx). BlackBerry Onyx 9700 hỗ trợ 3G, Wi-Fi với UMA, GPS và một máy ảnh 3,2 Megapixel với đèn...