Bài viết về BYOD

Bài viết về BYOD

Người châu Á phụ thuộc thiết bị di động cao hơn so với thế giới

5/7/2012 Một kết quả khảo sát trên quy mô toàn cầu mới đây đã chỉ ra rằng, người châu Á phụ thuộc nhiều vào các thiết bị truyền thông cá nhân hơn các khu vực khác.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: