Bài viết về câu hỏi phỏng vấn

Bài viết về câu hỏi phỏng vấn

Google: câu hỏi phỏng vấn đánh đố chỉ tốn thời gian

22/6/2013 Từ nhiều năm nay Google nổi tiếng với những câu hỏi phỏng vấn hóc búa, nhưng mới đây công ty cho biết, phỏng vấn theo cách này chỉ tổ lãng phí thời gian vô ích.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: