Bước lùi về công nghệ truyền hình

Trong những ngày gần đây, các báo có nhiều bài phản ánh về việc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) phát sóng “chui” các kênh truyền hình...