Bài viết về chip baseband

Bài viết về chip baseband

Tham vọng mới của NVIDIA

10/5/2011 Ngày hôm qua (9/5) Nvidia đã công bố việc mua lại hãng sản xuất vi xử lí baseband Icera với giá 367 triệu USD bằng tiền mặt, mở đường cho mục tiêu của công ty là trở thành một thế lực lớn trong thị trường di động.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: