Summarize

Cuộc cách mạng Internet thứ 3 sắp bùng nổ

Ngày nay, thiết bị được gọi là “thông minh” khi chúng kết nối Internet. Theo các nhà phân tích, thiết bị này không chỉ giao tiếp trong hệ sinh thái riêng mà phải biết giao tiếp với nhau. Lúc đó, thế giới sẽ có cuộc cách mạng Internet thứ 3.