Thủ thuật download từ Rapidshare

Rapidshare là dịch vụ chia sẻ dữ liệu trực tuyến phổ biến nhưng để lưu trữ thoải mái thì cần phải mua tài khoản dịch vụ, còn nếu sử dụng theo hình...