Bảo Vệ Con Bạn Trong Thời Đại Truyền Thông Tức Thời

Xu hướng mới nhất trên mạng xã hội hiện nay chính là truyền thông tức thời - hay còn gọi là Truyền thông Phù du. Điều này có nghĩa là thông tin sẽ tự động huỷ ngay sau khi xem hoặc trong vòng 24 giờ sau khi được chia sẻ.