Công việc nào khó làm nhất tại Facebook?

Đó không phải là công việc của một CEO như Mark Zuckerberg. Trái lại, trong số 7185 nhân viên của Facebook, có lẽ công việc khó nhất là của Arturo Bejar - đảm bảo mọi thành viên Facebook luôn cư xử tử tế với nhau.

Giải “Nobel” Kinh tế 2014: Làm sao kìm cương Google?

Với những ai chủ trương nhà nước phải đóng vai trò lớn hơn, điều tiết mạnh hơn để các tập đoàn kinh tế lớn không mặc sức tung hoành trên thị trường, ắt họ sẽ hoan nghênh Jean Tirole, người vừa được trao giải “Nobel” Kinh tế năm nay.