Dây đồng sẽ sánh kịp sợi quang?

Cho dù các dự báo cho rằng dây đồng sẽ đạt đến giới hạn của nó vào năm 2012 hay khi khách hàng bắt đầu yêu cầu tốc độ 1 Gbit/s với mạng FTTH, dây...