Bài viết về fiber

Bài viết về fiber

Các cường quốc viễn thông quang Châu Á. Phần 1: Nhật Bản

4/1/2008 Có thể nói, Nhật Bản là cường quốc hàng đầu thế giới của ngành công nghiệp quang tử, trong đó có ngành viễn thông quang đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bài viết này tóm tắt những hoạt động chính trong nghiên cứu và phát triển ...

Các nhà nghiên cứu nhìn thấy tương lai 100 Gbit/s cho cáp đồng

1/12/2007 Dây đồng có thể vẫn sẽ bỏ xa sợi quang về lợi nhuận thu được trong các mạng viễn thông tại nhà và doanh nghiệp trong tương lai nếu dự đoán của các nhà nghiên cứu Mĩ trở thành hiện thực.Dây đồng đã thực sự đi đến giới hạn?

Dây đồng sẽ sánh kịp sợi quang?

1/12/2007 Cho dù các dự báo cho rằng dây đồng sẽ đạt đến giới hạn của nó vào năm 2012 hay khi khách hàng bắt đầu yêu cầu tốc độ 1 Gbit/s với mạng FTTH, dây đồng vẫn tiếp tục được triển khai trong các mạng truyền thông. Đúng như vậy, bất ...
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: