Công nghệ đến với trẻ em nghèo Nam Phi

Ở vùng hạ Sahara châu Phi có đến 30 triệu trẻ em không được đến trường. Không đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, giáo án quá lỗi thời, những quyển sách lấm lem bụi thời gian… Đó là thiệt thòi ngăn cản các em tiếp cận với giáo dục.