Thông Tin Công Nghệ

“Đại hạ giá laptop cao cấp hay là chết!”

Tuần trước, Sony cảnh báo rằng mảng kinh doanh PC của hãng có lẽ sẽ có kết quả tệ hơn cả dự đoán trước đó, vốn đã chẳng mấy sáng sủa. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường cho thấy tình cảnh này không phải của riêng Sony.