Những “công cụ” giúp quản lí tiền hiệu quả

Dường như đa số mọi người đều gặp khó khăn với nhiệm vụ quản lí tiền nong. Bạn chậm thanh toán khoản vay vì không thể tìm thấy hóa đơn trên bàn, hoặc vì quá bận rộn mà bạn không có thời gian tính toán số tiền đã chi tiêu tháng trước.