Tin xấu với pin của Galaxy S8

Dù có con chip sản xuất trên quy trình 10nm nhưng có vẻ pin của S8 cũng chẳng cải thiện hơn là bao và còn kém xa pin của iPhone 7.