Quét 3D bằng máy tính bảng

Hãng Intel đang chuẩn bị để năm 2015 đưa ra thị trường mẫu máy tính bảng độc đáo khi tích hợp máy quét 3D. Máy cũng có thể kết nối máy in 3D để cho ra sản phẩm.