15 phần mềm miễn phí cho iPhone (Phần I)

iPhone 3G đã có thể cài đặt khá nhiều phần mềm từ thương mại đến miễn phí do các hãng thứ ba cung cấp tại App Store. Sau đây là những phần mềm miễn...