Thông Tin Công Nghệ

iPhone 5 bị “khai tử”

Trong những sự kiện trước, mỗi khi Apple tung ra một dòng sản phẩm iPhone mới thì các mẫu iPhone cũ sẽ bị giảm giá. Còn trong sự kiện của 'nhà táo'...