Oracle phát hành Java SE 7

Sau 5 năm tranh cãi, cuối cùng Java 7 đã được phát hành. Oracle đã tung ra Java SE 7 (Java Platform Standard Edition 7), hôm thứ Năm 28/7/2011.