Android "hại" Google hầu tòa

Dường như những rắc rối từ đơn kiện chống độc quyền từ liên minh châu Âu tỏ ra chưa đủ, Google lại vừa bị một công ty “bé hạt tiêu” thắng kiện, đòi...