Mozilla vừa “bỏ túi” Pocket

Hãng phát triển trình duyệt Firefox là Mozilla vừa hoàn tất thương vụ mua lại ứng dụng Pocket để biến plug-in này trở thành một tính năng cho trình duyệt của họ.

Mozilla chính thức phát hành Firefox Developer Edition

Trình duyệt mới dành cho các nhà phát triển Firefox Developer Edition của Mozilla hứa hẹn sẽ đem lại những cải thiện và trải nghiệm làm việc tốt hơn cho các lập trình viên hiện nay.