Liệu 2015 là năm của tiểu dịch vụ?

Kiến trúc tiểu dịch vụ - microservices, xuất hiện năm 2014 vừa qua có thể mở đường cho sự bùng nổ ứng dụng web và phát triển ứng dụng di động. Năm nay, nhiều tổ chức sẽ nhận ra ích lợi của kiến trúc này.

4 thói quen công nghệ xấu cần bỏ trong năm 2015

Đôi khi, những cách thức sử dụng internet, thiết bị điện tử không tốt sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Dưới đây là 4 thói quen xấu được các chuyên gia công nghệ khuyên nên từ bỏ trong năm 2015.

Mỗi smartphone là một chiếc máy do thám?

Sau phát hiện chấn động về việc Carrier IQ lén lút thu thập thông tin trên smartphone, nhiều người dùng cho rằng đây là một sự vi pham quyền riêng tư...