Bài viết về Picasa Movie Maker

Bài viết về Picasa Movie Maker

12 tính năng hay của Picasa

27/5/2011 Picasa không chỉ là một dịch vụ lưu trữ, chia sẻ ảnh hàng đầu hiện nay mà còn cung cấp cho người dùng hàng loạt tính năng độc đáo. Bài viết sau giới thiệu với các bạn 12 tính năng tiêu biểu của Picasa để tìm hiểu và khai thác.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: