Báo VietnamNet lại bị hack

Sáng nay 6/12, báo điện tử VietnamNet lại bị hacker tấn công nhưng không xóa cơ sở dữ liệu mà thay đổi nội dung một số bài báo đã đăng tải.