Microsoft ra mắt ứng dụng dịch thuật Skype Translator

Microsoft ngày 15/12 thông báo bước đi mới hướng tới việc thiết kế ứng dụng dịch thuật trong thời gian thực tế với việc tung ra thị trường chương trình dịch thuật thử nghiệm sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Skype (Skype Translator).