iOS 12 cho phép nhóm các thông báo như Android

Một tính năng mới trong iOS 12 vừa được Apple thêm vào, đã cho phép người dùng nhóm các thông báo chỉ với một lần vuốt và cung cấp khả năng quản lí thông báo từ màn hình khóa.