Bài viết về Tegra 3+

Bài viết về Tegra 3+

HTC One X+ xuất hiện trên phép thử Nenamark

4/8/2012 Thông tin về mẫu smartphone HTC One X+ bao gồm hiệu năng và cấu hình vừa mới bị tiết lộ thông qua phép thử Nenamark dưới tên mã PM63100 và xuất hiện trên thị trường với tên gọi Evitaire dành cho nhà mạng AT&T.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: