Bài viết về ThinkPad X130e

Bài viết về ThinkPad X130e

Lenovo ra mắt ThinkPad X130e dành cho học sinh - sinh viên

7/12/2011 ThinkPad X130e được cho là sự kết thừa của phiên bản laptop ThinkPad X120e mà Lenovo ra mắt trước đó. Đây là phiên bản đặc biệt được hãng phát hành dành cho đối tượng là học sinh - sinh viên.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: