Bài viết về TigerBot

Bài viết về TigerBot

Xuất hiện mã độc “TigerBot” nguy hiểm trên Android

10/4/2012 NQ Mobile (NetQin Mobile Inc.) đã công bố phát hiện ra một cấu hình phần mềm độc hại cho di động mới nhất, được tạo ra để kiểm soát tin nhắn trên thiết bị sử dụng Android.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: