Bài viết về triển khai mạng

Bài viết về triển khai mạng

AT&T sẽ ngừng cung cấp mạng 2G vào năm 2017

4/8/2012 AT&T sẽ chính thức khai tử dịch vụ mạng 2G của mình vào ngày 1/1/2017. Thống kê đến nay có khoảng 12% thuê bao nhà mạng này đang sử dụng mạng 2G, tương đương khoảng 8,4 triệu người.

Vẫn chưa định lượng được lợi ích của IPv6

18/7/2012 Những lợi ích kinh tế của việc chuyển mạng lên IPv6 sớm chưa được định lượng, chưa tính toán ra con số được nên doanh nghiệp phân vân không biết phương án nào, chuyển sớm hay chuyển muộn thì có lợi hơn.

Sự thổi phồng về 4G sẽ không kết liễu các mạng 2G/3G

26/4/2009 Đề tài băng rộng di động gần đây đang tập trung vào LTE, WiMAX và 4G. Điều này như thể 3G đã chết còn 2G thuộc về một kí ức xa xôi. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế, các mạng số liệu di động ngày nay lại khá trái ngược. Theo ...
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: