Microsoft Outlook bị hack tại Trung Quốc

Một tuần sau khi hệ thống Gmail của Google bị chặn tại Trung Quốc, những người sử dụng dịch vụ email Outlook của Microsoft tại quốc gia này laị vừa trở thành đối tượng của một cuộc tấn công.

Trung Quốc quản taxi kinh doanh kiểu xe Uber thế nào?

Ứng dụng gọi taxi ở Trung Quốc đang phát triển với tốc độ nhanh hơn cả ở Mỹ và hoạt động quản lí loại xe này không theo kịp sự phát triển. Kết quả là chính phủ đang phải vật lộn để đối phó với các ứng dụng gọi xe kinh doanh không đăng kí.