Trung Quốc quản taxi kinh doanh kiểu xe Uber thế nào?

Ứng dụng gọi taxi ở Trung Quốc đang phát triển với tốc độ nhanh hơn cả ở Mỹ và hoạt động quản lí loại xe này không theo kịp sự phát triển. Kết quả là chính phủ đang phải vật lộn để đối phó với các ứng dụng gọi xe kinh doanh không đăng kí.