Góc khuất bên trong Google

Mấy hôm nay, trong nội bộ Microsoft có lan truyền một thư điện tử về môi trường làm việc của Google. Nội dung thư là những nhận xét của một nhân viên...