Thông Tin Công Nghệ

VNPT chưa muốn đầu tư ngay cho 4G

Một lãnh đạo cao cấp của VNPT cho biết đầu tư cho 4G thực ra không đòi hỏi quá nhiều tiền, nhưng Tập đoàn này chưa muốn làm rầm rộ ngay vì sức chi của người dân chưa thực sự đủ mạnh.