Bài viết về Visual Studio 2011

Bài viết về Visual Studio 2011

Visual Studio 2011: Những phản ứng đầu tiên của các nhà phát triển

24/10/2011 Hiện đang trong quá trình phát triển, môi trường phát triển tích hợp hàng đầu của Microsoft hứa hẹn có giao diện người dùng tốt hơn, khả năng xem xét mã (code review) và hỗ trợ HTML5 tốt hơn.
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: