Thêm 7 website bị dừng hoạt động

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo về chấn chỉnh, lập lại trật tự và lành mạnh hóa môi trường thông tin điện tử tại Việt Nam, Thanh tra Bộ TT&TT vừa đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam tạm ngừng hoạt động của 7 trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm pháp luật từ ngày 01/11.