Bài viết về xóa tập tin

Bài viết về xóa tập tin

Xoá tập tin trên máy tính một cách triệt để

5/1/2008 Để xoá một hay nhiều tập tin trên đĩa cứng, thao tác quen thuộc nhất của người sử dụng Windows là ấn tổ hợp phím Shift+Delete. Tuy nhiên, sau khi xoá chúng đi, các tập tin này vẫn có thể được phục hồi lại nhờ một số phần mềm ...
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: