Apple có iWatch, Samsung cũng có Galaxy Watch

Ngành công nghệ đồng hồ thông minh (smartwatch) thực sự đã chứng kiến một trận chiến mới với iWatch của Apple và tin đồn về “Dự án J” của Samsung.