Viettel quyết dẹp loạn tin nhắn rác

Viettel vừa ra chính sách yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ nội dung (CP) phải đăng kí kịch bản nhắn tin và nội dung dịch vụ cung cấp đến thuê bao...