Trải nghiệm Internet 3G ở Triều Tiên

Những thông điệp Twitter, những bức ảnh Instagram... đầu tiên đã bắt đầu được gửi đi qua mạng hết nối di động 3G Koryolink của Triều Tiên.