Sẽ thiết lập Hành lang băng rộng ASEAN

Từ 5 đến 7/9, Hội nghị đặc biệt của Quan chức Viễn thông và CNTT khu vực ASEAN sẽ bàn về tình hình thực hiện và định hướng triển khai một số dự án...

Nhìn lại thị trường ICT Việt Nam 2011

Ngày 4/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố các số liệu thống kê ngành CNTT-TT năm 2011. Theo đó, công nghiệp phần mềm, viễn thông, chi tiêu...