Bạn nghĩ gì về chuyển mạng giữ số?

Tôi ủng hộ, nhưng không chuyển mạng
32% (277 phiếu)
Tôi ủng hộ, và sẽ chuyển mạng
23% (200 phiếu)
Tôi ủng hộ, sẽ chuyển mạng nếu phí giữ số thấp
23% (194 phiếu)
Tôi thấy không cần thiết
22% (190 phiếu)
Tổng số phiếu: 861

NYU-Poly đẵ sẵn sàng xây dựng mạng 5G

Chìa khóa để tạo ra một dịch vụ di động tốt hơn và giải quyết được vấn đề thiếu hụt mạng Wi-Fi có thể sẽ được tìm ra trong thời gian sắp tới khi các...