1
2010

Theo bạn thì hãng nào sẽ dành chiến thắng ??

1- Tôi được biết hai hãng công nghệ hàng đầu thế giới đang tranh chấp nhau về vấn đề bản quyền phát minh các phần cứng của máy...