0
1785

Có nên mua ổ cứng di động giao tiếp Thunderbolt (10 Gb/s) của Sonnet ko ?

1- Tôi được biết có ổ lưu trữ di động trang bị giao tiếp Thunderbolt (Intel) của hãng Sonnet Technologies thông qua link sau :